1. övünme(k), kendini methetme(k), iftihar etme(k).
  The town boasts a new school: Kasaba yeni okulu
  ile iftihar ediyor.
  Without wishing to boast: Övünme gibi olmasın ama …
 2. övme(k), methetme(k).
  She boasted her family's farm: Ailesinin çiftliğini methetti.
 3. gururlanma(k), gurur (duymak), böbürlenme(k).
  to boast about/of … : … ile böbürlenmek.
  He boasts
  himself as a genius: Sanki bir dâhi imiş gibi böbürleniyor.
 4. (keski ile kabaca) taş yontmak.