building foundation

hayır müessesesi
bir binanın temelini atmak Fiil