capital production

ihraç fiyatı (yeni çıkarılacak menkul kıymetlerin nominal değerlerin yüzdesi olarak ifade edilen fiyatı
; emisyon projesi ; kanunun istikraz talebi ;
üretim sermayesi