capital reserves

Diğer Sermaye Yedekleri İsim, Muhasebe
yedek akçe