carry back a loss

  1. Fiil bir zararı geriye nakletmek
  2. Fiil zararı geriye nakletmek