carry insurance

(US) kanuni mali sorumluluğa karşı sigortalı olmak Fiil
mali sorumluluk sigortasını sürdürmek Fiil
kanuni mali mesuliyet için sigortası olmak Fiil