1. ağır yük arabası: katır, öküz vb. ile çekilen ve ağır yük taşıyan araba.
  bullock/ox cart: kağnı.

  cart load: araba yükü.
 2. (iki tekerlekli, hafif) at arabası.
  cart horse: araba atı.
 3. el arabası.
  cart-track: araba yolu.
  cart-wheel: araba tekerleği.
 4. (bkz: chariot ).
 5. araba sürmek.
 6. araba ile taşımak.
  cart about: taşıyıp durmak.
(US) çöp arabası İsim
bagaj arabası İsim
alışveriş arabası İsim
müşkül durumda bulunmak, zor duruma düşmek, hapı yutmak.
kamyonet
çöp arabası/kamyonu. İsim
(uçak) servis arabası İsim
(US) çöp arabası İsim
at arabası İsim, Karayolu Taşımacılığı
arabayı yüklemek Fiil
yük arabası İsim
çekçek
iki tekerlekli binek arabası.
alışveriş arabası İsim
yaylı araba.
inip kalkan kasası olan yük kamyonu
uzun kereste arabası İsim
sulama arabası İsim
su arabası İsim
su(lama) arabası, arozöz. İsim
çöpleri alıp götürmek Fiil
yük taşımak Fiil
araba atı
emtia nakline ait fatura
bir taşıyıcıya gümrük işleri tamamlanmış malları çekme müsaadesi veren belge
yük arabası yolu
arabalık
araba tekerleği
arabayı hendekten çıkarmak Fiil
atlı araba
işi ters(inden) yapmak/yanlış iş yapmak/ mantıktan ve nizamdan ayrılmak/atın önüne et, itin önüne ot koymak.
işe tersinden başlamak, ters iş görmek, atın önüne et, itin önüne ot koymak.
 1. loud

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Sert bir ... çıkardığı ses