chain reaction

  1. İsim, Fizik zincirleme tepkileşim.
  2. İsim, Kimya zincirleme tepkime.
  3. İsim zincirleme olaylar: birinin oluşu ötekinin vukuuna yol açan olaylar dizisi.
zincirleme nükleer reaksiyon İsim, Kimya
zincirleme reaksiyon başlatmak Fiil