1. İsim yuvarlak istavrit
    (Decapterus punctatus): Atlantiğin KB kıyılarında yaşayan, gıda için avlanan bir balık.