1. Zarf sürekli
  2. Zarf devamlı
  3. Zarf devamlı olarak
  4. Zarf daimi olarak
  5. Zarf durmaksızın
  6. Zarf durmadan
  7. Zarf hiç durmadan
  8. Zarf sabit şekilde
  9. Zarf değişmez şekilde
  10. Zarf düzenli olarak
  11. Zarf tekrar tekrar