1. taç, hükümdarlık simgesi olan başlık, taht, hükümdarlık.
  He won the crown by killing the old king in battle.
 2. zafer tacı/çelengi, muzaffer bir kimsenin başına giydirilen taç biçimli süs.
 3. (başarı veya zaferden gelen) şeref, şampiyonluk, zafer.
  He won the crown in 1973: 1973'te şampiyonluğu kazandı.
 4. üzerinde taç resmi bulunan madenî para.
 5. İngilterede 5 şilinlik eski gümüş para.
 6. kron: Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda para birimi.
 7. koruna: Çekoslovak para birimi.
 8. taç biçimli şey.
 9. Botanik (a) ağacın yeşil yaprak ve dalları, (b) filizlenen tohum kökünün gövdeye bitiştiği yer.
 10. birşeyin en yüksek noktası: insanın başı/şapkası, dağın tepesi gibi.
 11. kemerli yapının en yüksek noktası.
 12. baş, kafa, tepe.
 13. kuşun tepeliği/ibiği.
 14. (dişçilikte) kuron.
 15. bir şeyin en yüksek/mükemmel hali.
 16. heyecan verici nitelik.
 17. button ile ayni anlama gelir. saat kurma döğmesi.
 18. head ile ayni anlama gelir. demirin memesi.
 19. kıymetli taşın üst yüzeyi.
 20. Denizcilik makara yivi.
 21. Denizcilik halatın ucuna yapılan düğüm.
 22. taç giydirmek, tetviç etmek.
 23. süslemek, tezyin etmek.
 24. başlık koymak, tepesini kaplamak/örtmek.
  Mist crowned the mountain. Trees crowned the hill.
 25. (başarı/şeref ile) bitirmek, tamamlamak, ikmal etmek, şereflendirmek.
  The Nobel prize crowned his career as an author.
 26. başına/kafasına vurmak.
  Be quiet or I'll crown you!
 27. (yapıya) kemerli başlık geçirmek.
 28. (dişe) kaplama/kuron yapmak, (diş) kaplamak.
  I have 3 crowned teeth.
 29. (dama oyununda) dama yapmak.
 30. halatın ucunu düğümlemek.
 31. İsim kron: İsveç lirası, 100
  öre.
kaplama
taçtan feragat etmek Fiil
bir taşınmazın kamulaştırılması
(Br) bir gayrimenkulün istimlaki
tahta çıkmak Fiil
(Br) hazine arazisi
tacın halefe intikali
tacın intikali
tahtı terk etmek Fiil
(eskiden) ikibuçuk şilin
yarım kron: İngiltere'de 1971'den önce 2 şilin 6 peni (1/8 sterlin) değerindeki sikke. İsim
kraliyet mücevherleri İsim
(Br) başbakan
piston başı.
(Br) ceza davaları İsim
(Br) hükümet binası İsim
Güney Taç burcu.
hükümdar, kral(içe).
kral olmak Fiil
şehit düşmek Fiil
(Br) hususi hukuk davalarına bakan krallık avukatı
başarıyla tamamlamak Fiil
geyik boynuzunun üst çatalı.
sur-royal ile ayni anlama gelir. İsim
hükümdar tayini
(Br) maliye vergi muhammini
şişe kapağı
(Br) ceza davaları İsim
kral(içe) tarafından yönetilen İngiliz sömürgesi. İsim
(Br) ceza mahkemesi
devlet borçu
(Br) devlete olan borçlar İsim
krallık arazisi İsim
sap uru: çekirdekli meyvelerde
Agrobacterium tumefaciens bakterilerinin sebep olduğu ve sap dibinde
urlar şeklidne görülen bir hastalık.
İsim
kırılım imleci küçük olan optik cam. İsim
eski usul üflenerek yapılan cam. İsim
taç aşısı: ağacın gövdesi ile dalın birleştiği yere yapılan aşı. İsim
taç çiçeği
(Frittilaria imperialis). İsim
ters lale İsim, Botanik
ağlayan gelin İsim, Botanik
ele geçirilme tehlikesi karşısında kalmış bir şirketin uyguladığı taktik
kendini ele geçirmeye çalışanlara daha az çekici gelmek amacıyla iş alanının en kârlı dalını bir başkasına
satar ya da satmayı teklif eder
hükümdarın mücevherleri. İsim
hükümdar arazisi, mülkü şahane, geliri hükümdara ait olan arazi. İsim
bazı İngiliz dominyon ve sömürgelerinde kamu arazisi. İsim
krallığa ait arazi
ceza hukuku. İsim
savcı. İsim
hazine avukatı. İsim
taç-mercek: akromatik merceğin dışbükey kısmı. İsim
(Br) krallık avukatlığı
(Br) devlet memuru
(Br) bakılacak ceza davaları listesi
baba
veliaht. İsim
veliaht İsim, Tarih
veliahdin karısı. İsim
kraliçe adayı prenses. İsim
veliaht İsim, Tarih
hazine malı
(Br) beylik mal
yaprak pası: yulaf ve çayır yapraklarında
Puccinia coronata küfünün sebep olduğu hastalık. İsim
kovan testere. İsim
devlet memuru
(Br) hazine avukatı
birini kral ilan etmek Fiil
İngiliz vatandaşı
taçlı burçak
(Coronilla varia): pembe beyaz sayvan çiçekli bir ot. Menşei Avrupa olup D ABD'de yetiştirilir. İsim
fener çarkı. İsim
(Br) Hazine avukatı
savcılık makamı
üstelik, bu yetmiyormuş gibi.
His house burnt down and his car was stolen, and to crown it all he lost his job.