cruel punishment

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
işkence veya barbarlık teşkil eden ceza
işkence veya barbarlık teşkil eden mutat olmayan ceza