death instinct

  1. İsim intihar eğilimi/meyli.
  2. İsim
    death wish ile ayni anlama gelir. ölüm arzusu: psikanalize göre içe çekilme, pasifleşme vb. şeklinde
    beliren kendi kendini yok etme isteği.