1. İsim, Çevre ve Ekoloji ölüm hızı
  2. ölüm oranı/nisbeti, vefiyat, belirli bir süre içinde ölenlerin (binde olarak) oranı.
kaba ölüm oranı
bir yılda her yüz kişiye düşen ölüm sayısı
bebek ölüm oranı
kesin ölüm oranı