1. Geçişsiz Fiil
  depend on/upon: güvenmek, inanmak, itimat etmek, emin/kani olmak.
  You can always depend on/upon
  him. To depend on the accuracy of a report.
  You can depend (up) on it: Bundan emin olabilirsiniz.
 2. Geçişsiz Fiil
  depend on/upon: dayanmak, bel bağlamak, ihtiyacı olmak. muhtaç olmak.
  Children depend on their
  parents.
  depend on someone: geçimi birine bağlı olmak, birinin eline bakmak.
  He depends on his father for pocket money. I'm depending on you for moral support.
 3. Geçişsiz Fiil
  depend on/upon: bağlı/tâbi/mütevakkıf olmak, elinde olmak.
  His success here depends upon effort
  and ability.
  That depends on you: Bu, size bağlıdır/sizin elinizdedir.
  depending on what happens tomorrow … : Olayların yarınki gelişmesine bağlı olarak …
 4. Geçişsiz Fiil, Gramer bağımlı olmak.
 5. Geçişsiz Fiil
  depend from: asılmak, sarkmak, sallanmak.
  The chandelier depends from the ceiling.
 6. Geçişsiz Fiil şüpheli/belirsiz olmak, sallantıda/muallâkta olmak.
  That depends = It all depends: Belli olmaz.

  I may go or may not go, it all depends: Gidip gitmeyeceğim belli olmaz (duruma bağlıdır).
ailesine güvenmek Fiil
kalemiyle geçinmek Fiil
bir tek maaşıyla geçinmek Fiil
bir tek maaş ıyla geçinmek Fiil
bakmakla yükümlü olunan kişiler İsim, Hukuk
bağlı toprak İsim, Uluslararası Hukuk
tavandan asılmak Fiil
beklemek Fiil
ummak Fiil
yardım ummak Fiil
eline bakmak Fiil
muhtaç olmak Fiil
itimat etmek Fiil
yardım beklemek Fiil
bel bağlamak Fiil
güvenmek Fiil
izne bağlı olmak Fiil
olasılıklara bağlı olmak Fiil
birşeye bağlı olmak Fiil
birşeye göre belirlenmek Fiil
birşeye göre değişmek Fiil
arz ve talebe bağlı olmak Fiil
birinin davranışına bağlı olmak Fiil
modaya bağlı kalmak Fiil
muhtaç durumda olmak Fiil
dayanağı olmamak Fiil
dayandırmak Fiil