1. İsim çıkmaz, zor durum, zor seçenek: birbirinden kötü iki şıktan birini seçme zorunluğu.
    The dilemma was
    whether to lower prices or to accept fewer sales.
    to be in a dilemma = to be on the horns of a dilemma: çok zor durumda kalmak, ne yapacağını bilememek, çıkmaza saplanmak.
  2. İsim, Mantık ikilem: karşıdakinin iki yandan kıstırılması: “A olunca B ve C'nin de olması zorunludur; ama ne B ne
    de C vardır, öyleyse A yoktur.” tasımı gibi.