1. (konser vb.) alkışlayarak tekrarını isteme(k).
    The audience encored the singer by applauding.
  2. istek üzerine çalınan parça.
  3. tekrar! bir daha! isteriz! (konser vb.'de dinleyici ünlemi).
bis yapmak Fiil, Müzik