1. Geçişli Fiil değerlendirmek, değer/paha biçmek, kıymet takdir etmek, değerini belirtmek.
    to evaluate a property.
    to evaluate an argument. to evaluate a new antibiotic.
  2. Geçişli Fiil, Matematik hesaplamak, (bir işlevin) sayısal değerini bulmak.
bütün ilgili faktörleri değerlendirmek Fiil
bir memurun niteliklerini değerlendirmek Fiil
talepleri değerlendirmek Fiil
delil değerlendirmek Fiil
masrafları değerlendirmek Fiil