1. Sıfat açık, açıkta, meydanda, gözönünde.
    an exposed card.
  2. Sıfat korunmasız, muhafazasız, tehlikeye vb. maruz.
    These flowers should not be planted in an exposed location.
  3. Sıfat, Fotoğrafçılık çekilmiş.
    exposed film: çekilmiş film.
maruz bulunmak Fiil
ışık almak Fiil
ölmesi için bırakılmış çocuk
propagandayla ulaşılabilen halk kitlesi
tehlikeye maruz kişiler
maruz
açık
hava şartlarının etkisine açık
rüzgâra açık
açık transmisyon mili
satış amacıyla sergilenmek Fiil
maruz kalmak Fiil
bir kayba uğramak Fiil
kayba uğramak Fiil
büyük riske maruz kalmak Fiil
ayaz da kalmak Fiil
halka rezil olmak Fiil
acımasız rekabet ile karşılaşmak Fiil
sıkıcı rekabet ile karşılaşmak Fiil
kalabalığın bakışına açık olmak Fiil
politik nüfuz sahibi kişi İsim