maddi vakıalara ilişkin önemli ihtilaf İsim, Hukuk
ileri sürdüğü fikirleri gerçeklere dayandırmak Fiil
maddi vakıa İsim, Hukuk
fikrini gerçeklerle desteklemek Fiil
gerçekleri kabul etmek Fiil
gerçek olaylar İsim
delil olarak göstermek Fiil
kabul edilmiş gerçekler İsim
taraf avukatlarca kabul edilmiş gerçekler İsim
taraf avukatlarca kabul edilmiş olan gerçekler İsim
davanın esası ile ilgili bütün gerçekler İsim
olayı araştırmak Fiil
gerçeklerden emin olmak Fiil
vakıaları saptamak Fiil
apaçık gerçekler İsim
temel gerçekler İsim
durumdan haberdar olmak Fiil
gerçekleri görmemek Fiil
gerçeklere dayanmak Fiil
gerçeklere saygı göstermek Fiil
acı gerçekler İsim
apaçık gerçekler İsim
tartışılmayacak gerçekler İsim
gerçeklerin karartılması
gerçeği görmek Fiil
gerçekleri görmek Fiil
sonunda ayakları yere basmak Fiil
gerçekleri gizlemek Fiil
bir sözleşme için esaslı sayılan gerçeklerin gizlenmesi
gerçekliği kabul edilmiş vakıalar İsim
sadece gerçekler üzerinde konuşmak Fiil
gerçekleri göz önüne almak Fiil
gerçeklerin niteliği
somut gerçekler İsim
gerekçekleri bir bir saymak Fiil
bazı yeni gerçekleri meydana çıkarmak Fiil
gerçeklerin ortaya çıkarılması
gerçekleri gizlemek Fiil
gerçeklerin çarpıtılması
gerçeklerin tahrifi
gerçeklerin çarpıtılması
olayları saymak Fiil
davanın dayandığı olayları maddeler halinde anlatma
esas gerçekler İsim
gerçekleri saptamak Fiil
saptanmış gerçekler İsim
delil teşkil eden gerçekler İsim
temize çıkaran gerçekler İsim
gerçekleri olduğu gibi karşılamak Fiil
gerçeklerin çarpıtılarak beyan edilmesi
olanların aslını keşfetmek Fiil
gerçekleri kabul etmekten kaçınmak Fiil
söz konusu gerçekler İsim
gerçeklere dayanan
gerçek hayattan alınan
temel gerçekler İsim
gerçekleri bir araya getirmek Fiil
gerçekleri anlatmak Fiil
gerçekleri toplamak Fiil
acı gerçekler İsim
tartışılamayacak açık gerçekler İsim
tartışılamayan açık gerçekler İsim
inkâr edilemeyecek gerçekler İsim
karar için önemsiz gerçekler İsim
mahkeme kararı için önemsiz gerçekler İsim
bu olaylar karşısında
hakimin davayı aydınlatma ödevi, hakimin davayı aydınlatma görevi, hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğü İsim, Hukuk
gerçekleri değiştirmek Fiil
ana vakıalar İsim
esas gerçekler İsim
malumat
birçok gerçek
piyasa verileri İsim
delilleri sıralamak Fiil
(bir uyuşmazlığın çözümünü etkileyecek) asıl nedenle doğrudan bağlı olaylar İsim
olayları yanlış algılayıp yorumlama
olayları olduğundan başka türlü gösterme
olayları yanlış yansıtmak Fiil
çıplak gerçekler İsim
dava için önemli olan gerçeklerin açıklanmaması
resmi vaka raporu
gerçekler karşısında
gerçekleri çarpıtmak Fiil
tanığı gerçeklere bağlı kalmaya zorlamak Fiil
birine olaylar hakkında bilgi vermek Fiil
gerçeklerle kanıtlamak Fiil
delillerle ispatlamak Fiil
vuku-ı hal
hal ve keyfiyet
esbabı mucibe
işin aslını anlatmak Fiil
olayları anlatmak Fiil
iki olay arasında ilişki kurmak Fiil
gerçeklerin ortaya konulması
çıplak gerçekler İsim
durumu bilerek konuşmak Fiil
gerçekleri beyan etmek Fiil
gerçekleri belirtmek Fiil
gerçeklerin bir bir dile getirilmesi
gerçeklerin bir bir belirtilmesi
gerçeklerden ayrılmamak Fiil
gerçeklerden ayrılmamak Fiil
gerçeklerin tam olarak ifadesi İsim
ilginç olaylar İsim
dikkat çeken olaylar İsim
olayların sunuluşu
bilinen bütün gerçekler bunlardır
bütün bilinen gerçekler bunlardır
olayların özeti
önemli gerçekleri örtbast etmek Fiil
önemli gerçekleri örtbas etmek Fiil
gerçeklerin gizlenmesi
olayların karmakarışık durumu
gerçekleri İsim
gerçekleri araştırmak Fiil
kararı etkileyen önemli gerçekler İsim
gerçekleri görmekten âciz
gerçekleri bütünüyle söylememe
yeni gerçekleri ortaya çıkarmak Fiil
birbirini tutmayan olaylar İsim
belli yetkili bir mahkemenin gerçekleri İsim
eksiksiz ve kesin ayrıntılar İsim
dava nedenini oluşturan vaka
(a) (doğum, üreme, cinsiyet vb. gibi) yaşamsal olutlar, (b) kaçınılamayan/değiştirilemeyen olay, mukadder olan şey.
hakikat-i hal
hal ve keyfiyet
vuku-ı hal
sorumluluk
bilinen gerçekleri yeni bir biçimde sunmak Fiil
olayları daha iyi incelemek Fiil
olayları daha iyi incelemek Fiil
bir davanın bütün gerçeklerini birinin önüne sermek Fiil
gerçekleri kurula sunmak Fiil
bir vakanın gerçeklerini öğrenmek için soruşturma yapmak Fiil
vakanın gerçekleri ile uyum sağlamak Fiil
gerçekleri çıplaklığıyla göstermek Fiil
şaşırtıcı sorgulama ile tanığın ağzından gerçekleri öğrenmek Fiil
bazı karanlık şeyleri hasıraltı etmek Fiil
yetkililer sonunda gerçekleri basına açıklamak dılar İsim
maddi olay (sigortacıların rizikoyu kabul edip etmeyeceklerine , kabul ettikleri takdirde primin ve diğer
şartların ne olacağına karar verebilmeleri i