1. (bkz: fairy ).
  2. (gemi inşaatında tahtaları vb.) yanyana/sımsıkı tespit etmek, bir araya getirmek, birbirne yapıştırmak.
  3. (bkz: faith )
  1. İsim, Jeoloji fault
  2. displacement
  3. (geol) fault
  4. check
fault line İsim, Coğrafya
to fault Fiil
North Anatolian Fault İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir kaya kütlesinin yerin hareketi sonunda ... çıkan yer çatlağı, kırık
  2. Üzerinde dokunuşundan meydana gelen ince ve ... bir ipekli kumaş çeşidi