1. Fiil, Hukuk dava açmak
 2. İsim dosya, sıralaç, belge kabı, klasör.
  personal file: şahsî dosya.
  file clerk: dosya/sicil
  memuru.
  Bring me the file on the Middle East.
 3. İsim dosya dolabı/gözü.
 4. İsim sıra, dizi, kuyruk.
  in file: sıra halinde, sıra sıra, çift sıra.
  in single/Indian file: tek sıra.
 5. İsim (satranç) sütun: düşey kareler dizisi.
 6. İsim liste, kayıt, sicil, fihrist.
 7. Fiil dizmek, sıralamak, sıraya koymak, tasnif etmek, dosyalamak, dosyaya koymak/geçirmek.
 8. Fiil (dilekçe vb.) vermek, (resmen) müracaatta bulunmak. (dilekçeyi vb.) sunmak, tescil ettirmek.
  file
  a petition: dilekçe vermek.
  file a claim: dava açmak.
  file a claim for damages: tazminat davası açmak.
  file a petition in bankruptcy: iflâs mahkemesine başvurarak iflâsını bildirmek.
  file a suit against someone: bir kimse aleyhinde dava açmak.
  file a complaint: (yazılı olarak) şikâyet etmek.
 9. Fiil (asker vb.) sıra halinde yürümek.
  file in/out: sıra halinde girmek/çıkmak.
  file past: geçit
  resmi yapmak.
  The soldiers filed past the general: Askerler generalin önünde geçit resmi yaptılar.
 10. Fiil (işe girmek için) başvurmak.
 11. Fiil (telgrafla) haber yollamak/ulaştırmak.
  The reporter immediately filed his story of explosion.
 12. eğe, törpü.
  triangular file: üçgen eğe.
  double-cut file: çapraz dişli eğe.
 13. nail file ile ayni anlama gelir. tırnak törpüsü.
 14. eğelemek, törpülemek.
  file one's nails: tırnaklarını törpülemek.
  file away/off: eğeleyip
  gidermek/koparmak.
  file down: eğeleyip düzeltmek/küçültmek.
  to file the wood smooth: tahtayı törpüleyip düzeltmek.
 15. kirletmek, pisletmek, lekelemek, leke sürmek.
istinaf etmek Fiil, Hukuk
gazetesine haber bildirmek Fiil
gelir vergisi beyannamesini vermek Fiil
gelir vergisi beyannamesi vermek Fiil
iflas talebinde bulunmak Fiil
istifasını vermek Fiil
(US) iflas bilançosunu hazırlamak Fiil
iflas bilanço su hazırlamak Fiil
sıralaç
güvenlik kütüğü
toplu kütük Bilgi Teknolojileri
toplu iş Bilgi Teknolojileri
toplu iş kütüğü Bilgi Teknolojileri
senet dosyası İsim
ikili kütük Bilgi Teknolojileri
kutu dosya
klasör
törpü
fişli dizin: sistematik olarak sıralanmış kartlar dizisi. İsim
kartoteks
sabıka kayıt dosyası İsim
merkezi arşiv
merkez arşivi
merkez arşiv
zincirleme kütük Bilgi Teknolojileri
(US) özellikle bir büroda çöp sepeti
komut kütüğü Bilgi Teknolojileri
sıkıştırılmış kütük Bilgi Teknolojileri
dava dosyası İsim, Hukuk
veri kütüğü Bilgi Teknolojileri
halen güncel olmayan bir konuya ait olduğundan kullanılmaz olan dosya
ölü arşiv
elmas eğesi
evrak dosyası İsim
zarflanmış kütük
dışarda tanımlanan kütük Bilgi Teknolojileri
klasör
törpü
iş takibi dosyası İsim
iş takip dosyası İsim
gizli kütük Bilgi Teknolojileri
geçmiş kütüğü Bilgi Teknolojileri
tek dizi, tek sıra (yürüyüş kolu).
sıra halinde
fiş dosyası İsim
girdi dosyası İsim
girdi kütüğü
dosya da tutmak Fiil
dosyada tutmak Fiil
mektup dosyası.
günlük kütüğü Bilgi Teknolojileri
log dosyası İsim, Yazılım
kartotek
ana dosya
ana kartoteks
dosyaya konacak muhtıra
dosyayı yanlış yere koymak Fiil
file ile ayni anlama gelir. tırnak törpüsü.
tırnak törpüsü. İsim
kara liste
kurnaz tilki
dosyada, dosyalanmış, sıralanmış, dizilmiş.
All the reports are on file.
to put a document
on the file: bir belgeyi dosyalamak.
close the file on a question: bir meseleyi kapamak.
dosya açmak Fiil
çıkış kütüğü Bilgi Teknolojileri
maaş dosyası İsim
personel dosyası İsim
programda tanımlanan kütük Bilgi Teknolojileri
sıçan kuyruğu eğe: ince, uzun, yurvarlak eğe.
çabuk referans bulma kartoteksi
törpü
karalama kütüğü Bilgi Teknolojileri
imza kartları dolabı
tek sıra, tek sıralı dizi. İsim
sıralaç çivisi: evrakın geçici olarak dakılıp saklandığı uzun düşey çivi.
müteferrik dosya
getir götür kütüğü Bilgi Teknolojileri
dosyaya koymak Fiil
vergi dosyası İsim
önemli konulara dikkat çeken dosya
alıntı kütüğü Bilgi Teknolojileri
araştırma dosyası İsim
hareket kütüğü Bilgi Teknolojileri
dikey dosyalama (her dosyalama çekmecesinin birbirini izleyecek şekilde sıralandığı dikey dosyalama usulü
aranan suçlular dosyası İsim
aranan kişiler dosyası İsim
aranan kişi dosyası İsim
Çalışma kütüğü Bilgi Teknolojileri
iflas mahkemesine başvurarak iflasını bildirmek Fiil
dava açmak Fiil
dava dilekçesi vermek Fiil
evrakı dosyaya kaldırmak Fiil
bir evrakı dosyalamak Fiil
bir evrakı dosyaya kaldırmak Fiil
damping davası açmak Fiil
hükmün infaz edilmesini talep etmek Fiil
bir hükmün infaz edilmesini talep etmek Fiil, Hukuk
dava ikame etmek Fiil, Hukuk
bir mektubu dosyaya kaldırmak Fiil
dilekçe vermek Fiil
(borçlunun) iflas masasına dilekçe vermek Fiil
bir raporu sunmak Fiil
bir rapor sunmak Fiil
dava açmak Fiil
vasiyetname hazırlamak Fiil
vasiyetname arz etmek Fiil
kütük işlekliği
dosya hareketliliği
kütük (dosya) hareketliliği
davayı hazırlamak Fiil
temyiz etmek Fiil
başvuru dilekçesi vermek Fiil
gelir vergisi beyannamesi vermek Fiil
bir yana koymak Fiil
dosyaya koyup kaldırmak Fiil
konuya göre dizmek Fiil
dosya dolabı İsim
kartoteks kartı
(US) sicil kâtibi
dosya memuru
dosya kopyası İsim
dava kopyası İsim
düzeltmek Fiil
kısaltmak Fiil
dosya kapağı
dosya gömleği
dosya kartonu
dosya kılıfı
dosya formatı İsim, Fotoğrafçılık
dosya kılavuzu
dosya başlığı
dosya
kütük kimlikleme
kütük (dosya) belirleme
klasöre geçirmek Fiil
sıra haline girmek Fiil
dosya fihristi
dosya kılavuzu
dosya endeksi
dosya endeks kartları İsim
kütük bakımı
dosya işareti
giriş kaydı
evrakları şubelere göre tasnif etmek Fiil
kütük adı
dosya numarası
rakam sırasına göre dosyalamak Fiil
uygun adım yürümek Fiil
dosyadan çıkarmak Fiil
layiha vermek Fiil
kütük işleme
dosya malumatı
dosya kaydı
kütük onarma
kütük kurtarma
dosya maşası İsim
dosya işareti
kütük deposu İsim
kütük depolama
dava açmak Fiil, Hukuk
temyize başvurmak Fiil
dosya transferi İsim
eğelemek Fiil
teknik terim kartoteği
yazarlar kartoteği
hiyerarşik kütük sistemi
yüksek düzeyli kütük deposu İsim
yüksek başarımlı kütük sistemi Bilgi Teknolojileri
geçerli kütük adı Bilgi Teknolojileri
dosya numaramız
telgraf çekmek Fiil
dosya yapmak aranan kişi dosyası İsim
 1. İsim net
 2. İsim mesh
 3. İsim filet
 4. İsim netting
 5. İsim network
 6. İsim meshwork
carriage cradle
hair net

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Ağ biçiminde ... örülmüş örgü
 2. Fransızca’da “sıra, ... söyleyişte geçer