fine structure

  1. İsim ince-yapı: elektron mikroskobunda incelenen biyolojik yapı.