1. İsim, Dil ve Edebiyat geriye dönüş
  2. İsim (roman/hikâye/sinema vb. de) geçmişe /maziye dönüş, geçmiş olay, geçmişe ait sahne, anımsama, hatırlama.

    The events of his childhood are shown in (a) flashback.
  3. İsim alevin (geri) tepmesi.
(romanda/hikâyede/filmde vb.) geçmişe dönmek, geçmişi an(ımsa)mak.
My mind flashed back to last summer:
Geçen yazı anımsadım.