1. İsim toplama, devşirme, derleme, bir araya getirme, yığma.
  2. İsim toplanan/devşirilen şey.
  3. İsim toplantı, içtima.
  4. İsim topluluk, kalabalık, cemaat.
  5. İsim kolleksiyon, külliyat.
  6. İsim (kumaşta) büzgü, kırma, pli, buruşukluk, kırışıklık.
  7. İsim iltihap, cerahat(li şiş), apse.
  8. İsim (kitap) sıraya konulmuş sayfa/fasikül demeti.
Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması (NACE kodu: 02.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yabani olarak yetişen odun dışı ürünlerin toplanması (NACE kodu: 02.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
herkese açık bir toplantıda
toplanma yasağı
bilgi toplama
aile toplantısı
toplantı yapmak Fiil
sanayii toplantısı
sanayi toplantısı
sanayiciler toplantısı
resmi olmayan toplantı
aile toplantısı vesilesi
aile toplantısı vesilesi
siyasi toplantı
politik toplantı
sosyal toplantı
vergi tahsilatı
hayale dalma
aklı başka yerde olma
delil toplama
bilgi toplama
hız kazanma
güç toplama
fırtına havası.
A storm is gathering: Fırtına kopacak (bulutlar toplanıyor).
In the gathering
darkness: Gittikçe basan karanlıkta.
veri toplama sistemi
vergi tahsili mevsimi