1. taciz/bizar/tedirgin/rahatsız etme.
    sexual harassment: sarkıntılık.
cinsel taciz İsim, Hukuk
sözlü taciz