hear a case in chambers

  1. Fiil davaya kapalı oturumda bakmak
  2. Fiil (Br) kapalı celsede (oturumda) davaya bakmak