hear and determine

  1. Fiil (mahkeme kararı) gereği düşünmek
  2. Fiil dinleyip hüküm vermek