1. Sıfat alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, rezil, deni, pespaye, utandırıcı, yüz kızartıcı.
    an ignoble man/action. an ignoble attitude.
  2. Sıfat âdi, düşük, aşağılık, bayağı, kalitesiz.
  3. Sıfat asil olmayan, soysuz.
    He came from an ignoble family.