1. vuruş, vurma, çarp(ış)ma, müsademe.
  The car body collapses on impact.
 2. vuruş kuvveti, darbe.
  The impact of a bullet.
  impact crater: göktaşı çukuru, göktaşının çarpmasından oluşan çukur.
 3. (ışık) düşme, vurma.
  The impact of the light on the eye.
 4. etki, tesir.
  The impact of science on culture. The impact of Hegel on modern philosophy.
 5. sıkıştırmak, pekiştirmek.
 6. doldurmak, kalabalıklaştırmak, üşüşmek, toplanmak.
 7. çarp(ış)mak, vur(uş)mak, müsademe etmek.
vuruş açısı
maliyet etkisi
çevre etkisi
önden çarpma İsim, Ulaşım
enflasyonun etkisi
enflasyonnun etkisi
inişte uçağın yere vuruş darbesi İsim
olumsuz etki İsim
kötü etki İsim
şahsın bıraktığı güçlü izlenim
darbe noktası İsim
çıkış noktası darbe noktası İsim
politik etki
kamuoyu üzerindeki etki
güçlü psikolojik etki
satış etkisi
satış etkisi (satış çalışmalarına ve performansına karşı gösterilen tepkinin ölçümü
yandan çarpma İsim, Ulaşım
verginin belirli bir malın piyasası üzerinde yapacağı etki
(Br) bir verginin belirli bir malın piyasası üzerinde yapabileceği etki
görsel etki
vuruş sahası İsim
etki alanı İsim
darbeli kırıcı İsim
vuruş hasarı
yeni ihraç edilen hisse senetleri şartlarının halka açıklandığı gün
belirli bir reklam veya satış artırıcı tutundurma faaliyetinin bir malın talebi üzerinde etkisi
bir verginin ilk ödendiği ve yansıtılmadan önceki ekonomik aşama
(Br) bir verginin belirli bir malın piyasası üzerindeki etkisi İsim
yasal vurgu
enflasyon etkisi
birşeyi etkilemek Fiil
birşey üzerinde etkili olmak Fiil
vuruşlu yazıcı Bilgi Teknolojileri
markalı bir malın tanıtımı amacıyla kısa bir süre içinde yayınlanmak üzere iki televizyon ya da radyo reklamı programlanması
etki planlaması
reklamın etkisinin incelenmesi
reklamın etki testi
birşey üzerinde etkili olmak Fiil
birşeyi etkilemek Fiil
birşeyin etkisini ölçüp biçmek Fiil
birşeyin etkisini değerlendirmek Fiil
çevresel etki değerlendirmesi (çed)
çevresel etki değerlendirmesi
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) İsim, Çevre ve Ekoloji
çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları İsim
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi