in an offhand manner

birine gereken ilgiyi göstermemek Fiil