invisible balance

  1. ödemeler bilançosunda görünmeyen ödemeler dengesi
  2. görünmeyen ödemeler dengesi