1. careless
  2. mindless
  3. sloppy
  4. slipshod
  5. touch and go
  6. (work) careless

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Îtinâ gösterilmeden ... güzel, mühmel