1. society
  2. İsim nation
  3. horde
  4. people
  5. a people
tribal law

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Doğru, dürüst
  2. Aynı soydan gelen, dil, töre ve ... ortak insan topluluğu, budun