kendini bir şeye bağımlı kılmak

  1. Fiil to addict oneself to sth