koroner kalp hastalığı

  1. İsim, Tıp ve Sağlık coronary heart disease (CHD)