1. İsim göle bağlı kimse: göl kıyısında oturan/çalışan veya sık sık göle giden kimse.
  2. İsim göl balığı, (özellikle) alabalık.
  3. İsim göl vapuru, (özellikle) Büyük Göllerde işleyen gemi.