leaving permit

  1. polisin verdiği bir yerden ayrılabilme izni
  2. polisin verdiği bir yerden ayrılma izni