look after one

parasını idare etmek Fiil
kendi menfaatlerini korumak Fiil
kendi çıkarına bakmak.