complement

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. İşlenmiş, yapılmış, kılınmış