merchant of death

  1. İsim s ölüm tacirleri
  2. İsim silah yapımcıları ve tüccarları