narrow boat

dar gemi: kanallarda işleyen dar ve uzun gemi. İsim