1. İsim haber odası: gazete/yayın kurumu vb. idarehanelerinde haberlerin derlenip düzenlenerek yayına hazırlandığı oda.
gazete bayii
(US) gazete satılan yer
(basın ajansı , radyo televizyon yayın istasyonu) haber merkezi
okuma salonu