1. Geçişli Fiil bildirmek, bilgi/haber vermek, ihbar/tebliğ etmek, haberdar etmek.
  to notify someone of something:
  birisine bir şeyi bildirmek.
  to notify the police of a crime: bir cinayeti polise ihbar etmek.
  Please notify me of when you may arrive: Lütfen geleceğin zamanı bana bildir.
  You will be notified later of the result.
 2. Geçişli Fiil ilân etmek.
  The sale was notified in the newspapers.
bildirim İsim, Hukuk
ihbar İsim, Hukuk
tebligat İsim, Hukuk
ayrılacağını haber vermek Fiil
polise bir yere geldiğini bildirmek Fiil
bir doğumu bildirmek Fiil
(sigorta) hasar bildirmek Fiil
bir ölümü bildirmek Fiil
bir ölümü ihbar etmek Fiil
bir bozukluğu bildirmek Fiil
bir kusuru bildirmek Fiil
protesto bildirisi
birine bir kararı bildirmek Fiil
makamlara bir şeyi bildirmek Fiil
taraflara tebliğ etmek Fiil
taraflara bildirmek Fiil
polise ihbar etmek Fiil
polise bir kaybı haber vermek Fiil
kaybı haber vermek Fiil
polise bir şeyi bildirmek Fiil
(sigorta) hasar bildirmek Fiil
protesto çekmek Fiil