1. Sıfat minnettar, müteşekkir.
    I'm much obliged to you for your kindness: Lûtfunuza minnettarım.
evini satmak zorunda kalmak Fiil
minnettar olmak Fiil
kanunen yükümlü olmak Fiil
yükümlü İsim
mahkûm
mecbur
mecbur kalmak Fiil
çatır çatır ödemek Fiil
minnet altında kalmak Fiil
çalışmak zorunda olmak Fiil