order of merit

liyakat sıra sına göre
başarı sıra sına göre
başarı değerlendirme sırası