1. İsim (makine vb.) çalışmama, durma, servis dışı olma, (elektrik vb.) kesilme.
  2. İsim çalışmama vb. süresi.
  3. İsim (nakliyatta) kaybolan/hasara uğrayan mal miktarı.
planlı kesinti, planlı elektrik kesintisi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
planlı kesinti, planlı elektrik kesintisi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
plansız kesinti, plansız elektrik kesintisi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
plansız kesinti, plansız elektrik kesintisi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
elektrik kesilmesi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
elektrik kesintisi İsim