pick up one

can simidini yakalamak Fiil
bir piknikten sonra atılan çöpleri toplamak Fiil
kucağına almak Fiil