1. arıtma(k), arınma(k), temizle(n)me(k), pakla(n)ma(k).
  2. suç ve günahtan arıtmak.
  3. kefaret vermek, suçu/günahı affettirmek.
    purge one's offense: cezalanmak, suçunun/günahının cezasını çekmek.
  4. ishal/amel vermek, bağırsakları boşaltarak temizlemek.
  5. (siyasî muhaliflerini) yok etme(k)/öldürme(k)/tasfiye etme(k).
  6. temizlik, paklık, günahtan arınma.
yakışıksız bir davranışından dolayı özür dilemek Fiil
mahkemeye hakaret ettiği için özür dilemek Fiil, Hukuk
toplu idam, kütle halinde idam: isyan veya vatana ihanetten suçlu olanların hep birlikte idamı. İsim
politik tasfiye (bir parti içindeki muhalefetin yok edilmesi) İsim
bir suçun cezasını çekmek Fiil
-den temizlemek/arıtmak/tasfiye etmek.
to purge a political party of disloyal members.
partiden ayrılmak Fiil
bir partiden ayrılmak Fiil
-den temizlemek/arıtmak/tasfiye etmek.
to purge a political party of disloyal members.
kendini temize çıkarmak Fiil
birini bir suçlamadan temize çıkarmak Fiil
bir memleketin mali durumuna çekidüzen vermek Fiil