(sahne oyunu) büyük başarı kazanmak Fiil
açlık grevi
kargaşa çıkarmak Fiil
bir isyanı bastırmak Fiil
isyanı bastırmak Fiil
ayaklanmaya neden olmak Fiil
bir ayaklanmanın başında olmak Fiil
ayaklandırmak Fiil
hapishane ayaklanması
ayaklanmaya kışkırtmak Fiil
bir ayaklanmayı kuvvetle bastırmak Fiil
bir isyanı bastırmak Fiil
isyanı bastırmak Fiil
ırk kavgası, ırklar arasındaki düşmanlıktan doğan kargaşalık. İsim
ırk ayaklanması
azarlamak, paylamak, tekdir etmek; gürültünün kesilmesini emretmek; suçlamak, itham etmek.
gürültü, patırtı, hengâme, velvele, şamata. İsim
isyan, ihtilâl, kıyam, ayaklanma, baş kaldırma.
call in the army to put down a riot: isyanı bastırmak
için orduya başvurmak.
İsim
kargaşalık, hengâme. İsim
ahlâksızlık, günahkârlık, sefahat, ahlâksız yaşantı. İsim
cümbüş, işret, eğlenti. İsim
hezeyan, taşkınlık. İsim
gözalıcı görünüş, şaşaa, parlaklık, ihtişam, gösteriş, nümayiş.
The garden is a riot of colors with all those roses. İsim
son derece gülünç/komik/eğlendirici şey/kimse.
I hear the new show is a riot , let's go and see it. İsim
gürültü/ patırtı/şamata etmek, kargaşalık/ hengâme çıkarmak, azmak, işi azıtmak, kudurmak.
The crowds
are rioting for more pay.
Fiil
isyan etmek, ayaklanmak, baş kaldırmak.
They rioted against the government. Fiil
sefih/ ahlâksız hayat sürmek, sefahat içinde yaşamak.
riot in: sefahate dalmak.
a wicked king
who rioted in evil living.
Fiil
(para) har vurup harman savurmak, (zaman/para) israf etmek. Fiil
İsyan Yasası: İngilterede 1715'te yapılan ve izinsiz toplanarak dağılma emrine uymayan 12 kişi veya daha
fazla topluluğu suçlu tutan yasa.
İsim
isyan ve halk ayaklanması
ayaklanma ve iç kargaşa sigortası İsim
isyan ve halk ayaklanması
isyan bölgesi
hayatını boşa harcamak Fiil
parasını har vurup harman savurmak Fiil
(US) zamanını boşa harcamak Fiil
ayaklanmanın neden olduğu hasar
isyan bastırma tüfeği, yaralamaktan ziyade korkutan kısa namlulu tüfek. İsim
elebaşı
çevik kuvvet İsim
ayaklanmalarda görevli polis
kargaşa polisi
toplum polisi
toplum polisi, ayaklanma ve isyanı bastıran polis ekibi. İsim
(a) azmak, işi azıtmak, başıboş/sorumsuz hareket etmek, gemi azıya almak, azgınlık/taşkınlık yapmak,
ele avuca sığmamak, kontroldan çıkmak, (b) (bitki) azmanlaşmak, dal budak salmak, her tarafı sarmak.
riot1.
esirlerin isyanı
bir ayaklanmayı bastırmak Fiil
öğrenci hareketleri İsim
ayaklanmayı polis kışkırttı
göstermelik ayaklanma
ayaklandırmak Fiil